Χωμάτινο

Σταθερά δάπεδα από φυσικά και θραυστά υλικά όπως φυσικό χώμα , άμμος λατομείου ,
 ( ΠΑΤΗΜΈΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΏΜΑ).
Με τη χρήση του φυσικού οικολογικού σταθεροποιητή GROUND SOIL FIX δημιουργούμε φυσικά χωμάτινα δάπεδα για κάθε χρήση.
– Μονοπάτια πεζοπορίας
– Ποδηλατοδρόμους
– Χώρους στάθμευσης οχημάτων
Χώρους αναψυχής κλπ.
Πλεονεκτήματα της κατασκευής :
-Απόλυτα φυσική Οικολογική Κατασκευή
-Συμβάλει στη ρύθμιση του μικροκλίματος αφού το φυσικό χώμα  από    μόνο του είναι ψυχρό υλικό
-Δε καταστρέφεται από τη βροχή
-Δε λασπώνει
-Είναι υδατοπερατό
-Είναι οικονομικό